medicatus-landing-foto

Uvod

U

mjetnost liječenja (umijeće liječenja (lat., ars medica)) podrazumjeva granu ljudske djelatnosti kojoj je glavni interes zdravlje i blagostanje živih bića, odnosno liječenje i rehabilitacija bolesnih te čuvanje i unaprijeđenje zdravlja ljudi.

Poštujući prinicipe moderne medicine, odnosno unaprijeđenje i održavanje zdravlja živih oblika, primjenjujemo kurativnu medicinu; primjenom spoja naučnog i praktičnog, trudimo se liječiti i suzbiti bolesti, usmjeravajući pacijeta da svoj život vrati u stanje potpunog zdravlja. Ujedno, prakticiramo i preventivnu medicinu, odnosno savjetima o prevenciji raznih bolesti želimo poboljšati zdravlje zdravih osoba; pokušavamo skrenuti pažnju na to koliko je važno održavati optimalne uslove života i svoje postupke prilagoditi što je više moguće harmoniji svog unutarnjeg bića, ukoliko nema (posljedica) urođenih nedostataka.

Klasična medicina

VIŠE

Tradicionalna medicina

VIŠE

Alternativna medicina

VIŠE

Germanska nova medicina

VIŠE